Invitationer fra LC/LCI

Du er her

Velkommen til Tangent Danmark

Tangent Danmark er et uafhængigt og upolitisk netværk bestående af kvinder med forskellige erhverv og uddannelse og med baggrund i Ladies Circle Danmark®.

Tangent Danmark består af 29 klubber fordelt over hele landet, med ca. 300 medlemmer på landsplan og er i stor vækst.

Tangent Danmark er en del af Tangent Club International.

Mød LC' pigerne

Grundlaget for Tangent Danmarks eksistens er Ladies Circle. Derfor er en vedholden kontakt til LC yderst vigtig. 
Uden kontakt til LC, vil vores netværk få vanskelige vilkår.
Hovedbestyrelsen gør hele tiden en indsats for at styrke og vedholde relationen. Medlemmernes deltagelse og tilstedeværelse er af uundværlig stor værdi. 

I forlængelse af formålet med Tangent Danmark, som i vedtægterne står beskrevet således: 

Tangent Danmarks formål er:
at styrke fortsættelsen af de venskaber, der er blevet opretet i Ladies Circle (LC),
at stifte nye venskaber
samt at yde hjælp til LC, såfremt der anmodes herom.

- opfordes ALLE medlemmer af TD således til, at bidrage til fortsat kontakt og udbygning af vores relation til LC. 

 

LC intercitymøder 2018

D1 - LC20 Korsør - 11. Oktober 2018

D2 - LC61 Odense - 4. Oktober 2018

D3 - LC56 Sønderborg - 5. Oktober 2018

D4 - LC106 Herning - udestår

D5 - LC97 Hobro - 10. Oktober 2018

D6 - LC116 Nibe - 10. Oktober 2018

D7 - LC26 Nykøbing Sj. - 9. Oktober 2018

D8 - LC100 København - 22. Oktober 2018

D9 - LC111 Horsens - 25. Oktober 2018

 

OBS: Når I arrangerer charitymøder i klubberne, vil vi gerne opfordre Jer til, at indsætte de indsamlede penge på Tangent Danmarks Servicekonto.
Så overrækker vi alt vi har samlet ind i indeværende klubår, til LC's Serviceprojekt ifm LC genalforsamling. Således bliver det mest synligt hvad vi tangenter bidrager med.
Vores servicekonto i Jyske Bank er flg.: Reg.nr.: 5051 - Kontonr.: 0001400418.
Husk, at markere indbetalingen med: 1) Jeres klubnummer 2) Hvilket LC projekt I ønsker af støtte; det nationale (NSP) eller det internationale (ISP).
Er indbetalingen ikke markeret med NSP eller ISP - vil donationen tilfalde det til enhver tid nationale projekt, som beskrevet i vores vedtægter.

 

 

LCD generalforsamling og landsmøde

Det er altid festligt, at deltage i LC generalforsamling. Tangenter får altid en særlig velkomst. 
Tangenter er velkommen til at deltage i LC´s årlige generalforsamling.
Hvis man rigtig er i hopla, kan man jo overveje om man vil deltage i hele landsmødet? 

 

LC National Service Projekt
LC er dygtige kvinder og selvkørende. 
Det er især i forbindelse med LCs nationale serviceprojekt de beder om vores hjælp.  Det er her vi kan imødese deres anmodning om hjælp. 
Vi kan deltage i deres aktiviteter og events og vi kan gøre vores egne tiltag for at støtte det aktuelt valgte projekt.
Hovedbestyrelsenplanlægger i videst mulige udstrækning at bakke op omkring LC NSP med aktivitet ifm vores Efterårsmøde og Generalforsamling. 

 

 

 

 

 

Søg på dette site: